سخنان رییس هیات مدیره گروه شرکتهای پدیده شاندیز در نشست با استاندار ورییس کل دادگستری خراسان رضوی(قسمت ۱)