سخنان رییس هیات مدیره گروه شرکتهای پدیده شاندیز در نشست با استاندار(۲)