گزارش خبری صدا و سیمای خراسان رضوی از گشایش نماد «گشان» در بازار