گشایش نماد پدیده در بازار فرابورس

فرهاد دژپسند در برنامه گفت‌وگوی خبری شبکه دو گفت: در این مدت روابط عمومی وزارت اقتصاد پیامهای زیادی در خصوص سهام پدیده شاندیز دریافت کرده است و با پیگیری های انجام شده در شنبه هفته آتی این سهم “گشان” نیز بازگشایی خواهد شد.