,

اطلاعیه شماره (٣۴)

 سهامداران محترم شرکت پدیده شاندیز ؛

سامانه سناپ مشابه بازار سرمایه ایران فعال خواهد بود. 

*دامنه نوسان روزانه پنج درصد است و حجم مبنا پانصد هزار سهم می باشد. 

*مشکلات فنی سامانه سناپ در حال بررسی دقیق و رفع است. 

*لطفا نظرات و پیشنهادات خود در رابطه با ساختار اجرایی سامانه سناپ را با موسسه پشتیبانی سهام در میان بگذارید. 

موسسه پشتیبانی سهام پدیده شاندیز