, ,

ثبت اطلاعات سهام توسعه سهامداران پدیده در گتوشا

اطلاعات سهام توسعه پدیده که در سامانه سجام ثبت نام کرده اند، در نماد گتوشا قابل مشاهده است.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل گروه شرکتهای پدیده پیرو فراخوان قبلی مبنی بر ثبت نام سهامداران شرکت توسعه در سامانه سجام، به اطلاع سهامداران محترم می رساند؛ سهامدارانی که از تاریخ ٢٧ آذرماه تا ٢٧ بهمن ماه، مراحل ثبت نام در سامانه سجام را طی و کد رهگیری دریافت کرده اند، (١۶٠٧٩ نفر ) اطلاعات سهام توسعه ایشان در نماد گتوشا نزد شرکت سپرده گذاری ثبت و سپرده گردید .

لازم به ذکر است: پیش از این امکان مشاهده اطلاعات سهام توسعه برای سهامدارانی که تا تاریخ ٢٧ آذر ماه ( ۵۵٩٢۶ نفر) در سجام ثبت نام کرده بودند، فراهم شده بود .