چشم انداز:

پدیده برندی نمونه و محبوب در حوزه گردشگری ایران در سطح ملی و بین المللی مبتنی بر برنامه ریزی و فعالیتهای توسعه یافته شرکت میباشد.

ماموریت :

شرکت طیف گسترده ای از خدمات گردشگری و تفریحی را بصورت متمایز, و مبتنی بر استاندارد و با کیفیت عالی ارائه می نماید که این فعالیتها تجربه سبک نوینی از زندگی را به همه ایرانیان نوید خواهد داد.

اهداف :

  • توسعه فعالیتهای اقتصادی شرکت بر اساس فعالیت گردشگری بین المللی
  • تعریف و راه اندازی پروژه هــای مدرن و پویــا و ارائــه خدمات تفریحی، توریستی متمایز به گردشگران
  • جذب سرمایه های خارجی و هدایت سرمایه های سرگردان داخلی در توسعه صنعت گردشگری کشور
  • افزایش سهم صنعت گردشگری در تولید ناخالص داخلی ایجاد و گسترش شادی اجتماعی و سرزندگی در بین گردشگران و مردم ایران

رویکردهای راهبردی و استراتژی های

۱- افزایش هم افزایی بین شرکتهای گروه از طریق به اشتراک گذاشتن خدمات در بین کسب و کارها و تکمیل زنجیره خدمات

۲- کنترل استراتژیک فعالیتهای شرکتها بر پایه برنامه های اصلب طراحی شده توسط سازمان و شکل دهی استراتژیک شرکتی

۳- ایجاد بستر مناسب برای فعالیت مدیران اجرایی شرکت ها در حوزه وظایف و ماموریت های مربوطه

۴- تخصیص بهینه منابع به فعالیتهای گروه شرکتها و افزایش کارایی فعالیتها از طریق مدیریت نقدینگی و اولویت بندی هزینه های شرکتها، تسهیم سربارها، بکارگیری افراد متخصص و ارایه خدمات مشاوره به گروه شرکتها

۵- حفظ و توسعه ارزش دارائیهای شرکت و به تبع آن حقوق سهامداران و بهره مندی شایسته از منافع شرکتی

اهم اقدامات انجام شده تاکنون :

  • ساماندهی و رسیدگی به تعهدات قراردادی گذشته
  • ساماندهی نیروی انسانی و رسیدگی به امورات ایشان
  • رفع موانع حقوقی فعالیتهای عمرانی شرکت و اخذ مجوزات قانونی لازم
  • توسعه فعالیتهای بازار و تجدید فعالیت هایپرمارکت
  • تامین اعتبار مورد نیاز انجام عملیات عمرانی پروژه های آپارتمانهای میان مرتبه و فاز ۲ تجاری
  • هماهنگی و برنامه ریزی در جهت حضور در بازار سرمایه کشور(بورس) و انجام فعالیتهای مربوطه توسط کارگزار بورس و راه اندازی اتاق مبادلات سهام

.

.

.

.

.

.

.

معرفی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

علی کریمی قدوسی

ریاست هیئت مدیره

مصطفی جهانبانی

نایب رئیس هیئت مدیره

مهدی حکیمیان

عضو هیئت مدیره

سعید ورودی طرقبه

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

محمدرضا حسین نژاد

عضو هیئت مدیره