• سطح و سطوح اولیه پروژه

    پروژه شهر افسانه ای پدیده کیش، مجموعه ای کامل و جامع شامل تمامی کاربری های مورد نیاز برای جذب و سکونت گردشگران داخلی و خارجی می باشد. با توجه به شرایط پسا تحریم و ظرفیت بالقوه جزیره کیش به عنوان دروازه ورود ایران برای گردشگران، شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی، وجود ساختمان های چند عملکردی برای جذب انواع مخاطبین ضروری به نظر می رسد. از طرفی در حوزه کشورهای منطقه خلیج فارس با توجه به شرایط فرهنگی خاص منطقه، ایجاد مجموعه ای با رویکرد گردشگری اسلامی برای تدارک محیطی امن، سالم و خانوادگی الزامی می نماید. در طراحی و برنامه ریزی شهر افسانه ای پدیده کیش، این دو امر مهم، مبانی اصلی طراحی را تشکیل می دهند.
مجموعه اداری جهت پاسخگویی به کار و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی در مقیاس ملی و بین‌المللی طرح ریزی و اجرا شده است

مجتمع اداری شاندیز

مجموعه اداری جهت پاسخگویی به کار و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی در مقیاس ملی و بین‌المللی طرح ریزی و اجرا شده است
موقعیت پروژه شهر رویائی پدیده شاندیز در شهر شاندیز

پدیده شاندیز

موقعیت پروژه شهر رویائی پدیده شاندیز در شهر شاندیز
پروژه شهر رویایی پدیده شاندیز

پدیده شاندیز

پروژه شهر رویایی پدیده شاندیز
این مجموعه درزمینی به مساحت 211000 متر مربع، با دارا بودن فضاهای مختلف شامل تجاری، اداری، فرهنگی، تفریحی- ورزشی، اقامتی و هتل مجموعاً با زیربنای 936000 متر مربع، پتانسیل بالایی برای جذب و ماندگاری گردشگر داخلی و خارجی در جزیره کیش را دارا می باشد.

پدیده کیش

این مجموعه درزمینی به مساحت 211000 متر مربع، با دارا بودن فضاهای مختلف شامل تجاری، اداری، فرهنگی، تفریحی- ورزشی، اقامتی و هتل مجموعاً با زیربنای 936000 متر مربع، پتانسیل بالایی برای جذب و ماندگاری گردشگر داخلی و خارجی در جزیره کیش را دارا می باشد.